006_2

2 Grønne

Din lokale gartner

Vi er et lite anleggsgartnerfirma som ble etablert i 2008. Våre kunder er i hovedsak private, og oppdragene er alt fra plenklipping, til nyetablering, eller full renovering av boligtomter og utemiljø. Vi tar selvfølgelig også på oss oppdrag for næringslivet, kommuner og andre offentlige instanser.

2 Grønne tar på seg oppdrag innen stort sett hele spekteret i anleggsgartnerfaget. Vi følger dermed prosessen fra det spede grunnarbeidet til nyetablert hage og gårdsplass. Belegningsstein, skifer, murer, kantskiller og trapper monterer vi i hovedsak selv. Videre ligger praktisk gjennomføring av de grønne oppgavene og prosjektene naturlig til oss. Til massehåndtering i større skala benytter vi faste lokale samarbeidspartnere. Det samme gjelder annet arbeid der faglig ekspertise er påkrevd, eks. elektriker og rørlegger.

Har du noen spørsmål eller behøver du mer informasjon?